Chór GospelSenior

Chór GospelSenior

Chór GospelSenior – to pierwszy w Krakowie chór gospel, w którym śpiewają sami seniorzy (w wieku od 60 – 80 lat) oraz pierwszy, stały chór gospel, który działa na terenie Nowej Huty.

Chór rozpoczął próby w październiku 2014 roku dzięki projektowi pt. „Nowa Huta E-MOTION – emocje i poruszenie, czyli gospel w Nowej Hucie”. Projekt ten został zrealizowany przez grupę wolontariuszy działających przy Krakowskim Centrum Seniora we współpracy ze Stowarzyszeniem Gospel oraz Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych. Członkowie chóru, 30 osób, to głównie mieszkańcy Nowej Huty. Tylko nieliczni z nich mieli wcześniej kontakt ze śpiewem chóralnym lub mają muzyczne wykształcenie.

Śpiewają pieśni w języku angielskim i polskim. Tworzą barwną, radosną grupę, która dzielnie pokonuje rozmaite trudności językowe, ruchowe i wokalne. Występują głównie w Centrach Seniora, Domach Pomocy Społecznej, w kościołach. Swoim śpiewem chcą chwalić Boga, przynosić radość i nadzieję ludziom starszym, chorym, samotnym. Chór koncertował również w czasie Senioraliów 2015 i Akademii Chóralnej 60+.

Członkowie chóru aktywnie uczestniczyli również w krakowskich i ogólnopolskich projektach np. Festiwalach 7xGospel, „Gospel na Skałce 2015” integrując się tym samym z innymi, młodszymi wykonawcami muzyki gospel.

Dyrygentem chóru jest Lea Kjeldsen, a akompaniatorem Grzegorz Różycki.

 

facebook.com/ChórGospelSenior