Młodzieżowy Chór Gospel

Młodzieżowy Chór Gospel

Młodzieżowy Chór Gospel –  powstał w Krakowie w MDK Dom Harcerza maju 2015 roku. Został założony i jest prowadzony przez dyrygentkę Aleksandrę Slawik oraz Rhondę Adams.

Powstał jako kontynuacja Młodzieżowych Warsztatów Gospel odbywających się już cyklicznie w marcu w MDK Dom Harcerza. Skupia głównie młodzież gimnazjalną i licealna.
Pragnieniem zespołu jest dzielenie się Dobrą Nowiną i wspólne oddawanie Bogu chwały w pełnym radości uwielbieniu. Kładziemy nacisk także na rozwój umiejętności wokalnych i współpracę wszystkich członków zespołu.